BỆNH VIỆN NHA TRANG

NHỮNG BỆNH VIỆN TẠI NHA TRANG:
1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA:
  • Địa chỉ: 19 yersin – Nha Trang.
  • Điện thoại: 0583.525.377
  • Giờ làm việc: 07h30 – 17h00.
2. BỆNH VIỆN QUÂN Y 87 – CỤC QUÂN Y:
  • Địa chỉ: 78 Tuệ Tĩnh – Nha Trang.
  • Điện thoại: 0583.822.726
  • Giờ làm việc: 07h30 – 17h00.
3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ:
  • Địa chỉ: 55 – 59 Cao Thắng  – Nha Trang.
  • Điện thoại: 0583.887.599
  • Giờ làm việc: 07h00 – 17h30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *