BÒ NƯỚNG LẠC CẢNH

 
THÔNG TIN CHI TIẾT
+ Địa chỉ:  44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
+ Giá từ: 35.000đ – 275.000đ
+ Giờ mở cửa:10:00 AM –

QUÁN CƠM NHA TRANG

NHỮNG QUÁN CƠM VIỆT NAM TẠI NHA TRANG:
1. QUÁN CƠM BÌNH MINH NHA TRANG:

Địa chỉ: 64 Hoàng văn Thụ, Nha Trang.
Tel: 0583.821.861
Mở cửa: 10h00 – 21h00.

NEM NƯỚNG NHA TRANG

NHỮNG QUÁN NEM NƯỚNG ĐẶC SẢN NHA TRANG: 
1. NEM NƯỚNG ĐẶNG VĂN QUYÊN NHA TRANG:
– Địa chỉ: 04 Phan Bội Châu, Nha Trang.
– Phone: 0583.814.888
– Mở cửa:

BÁNH CANH NHA TRANG

NHỮNG QUÁN BÁNH CANH – BÚN CÁ ĐẶC SẢN CỦA NHA TRANG:
1. BÁNH CANH BÀ THỪA – NHA TRANG:

Địa chỉ: 55 Yersin, Nha Trang.
Phone: 583.560.148.
Mở cửa:

HẢI SẢN NHA TRANG

NHỮNG QUÁN HẢI SẢN NGON BÌNH DÂN TẠI NHA TRANG:
1. QUÁN ỐC SÒ 24 NHA TRANG:

Địa chỉ: 24 Ngô Đúc Kế, Nha Trang.
Phone: 0583.516.214
Mở cửa: 15:00

**/ thêm phần liên hệ**///