NEM NƯỚNG NHA TRANG

NHỮNG QUÁN NEM NƯỚNG ĐẶC SẢN NHA TRANG: 
1. NEM NƯỚNG ĐẶNG VĂN QUYÊN NHA TRANG:
– Địa chỉ: 04 Phan Bội Châu, Nha Trang.
– Phone: 0583.814.888
– Mở cửa:

BÁNH CANH NHA TRANG

NHỮNG QUÁN BÁNH CANH – BÚN CÁ ĐẶC SẢN CỦA NHA TRANG:
1. BÁNH CANH BÀ THỪA – NHA TRANG:

Địa chỉ: 55 Yersin, Nha Trang.
Phone: 583.560.148.
Mở cửa:

HẢI SẢN NHA TRANG

NHỮNG QUÁN HẢI SẢN NGON BÌNH DÂN TẠI NHA TRANG:
1. QUÁN ỐC SÒ 24 NHA TRANG:

Địa chỉ: 24 Ngô Đúc Kế, Nha Trang.
Phone: 0583.516.214
Mở cửa: 15:00