HẢI SẢN NHA TRANG

NHỮNG QUÁN HẢI SẢN NGON BÌNH DÂN TẠI NHA TRANG:
1. QUÁN ỐC SÒ 24 NHA TRANG:
 • Địa chỉ: 24 Ngô Đúc Kế, Nha Trang.
 • Phone: 0583.516.214
 • Mở cửa: 15:00 – 23:00.
2. QUÁN HẢI SẢN BÌNH DÂN NHA TRANG:
 • Địa chỉ: 06 Ngô Đức Kế, Nha Trang.
 • Phone: 0903.595.093
 • Mở cửa: 09:00 – 23:00.
3. QUÁN HẢI SẢN THANH HIỀN NHA TRANG:
 • Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, Nha Trang.
 • Phone: 0905.753.833
 • Mở cửa: 10:00 – 23:00.
4. NHÀ HÀNG HẢI SẢN NGỌC TRAI NHA TRANG:
 • Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang.
 • Phone: 0583.516.088
 • Mở cửa: 08:00 – 22:30.
5. NHÀ HÀNG HẢI SẢN NHA TRANG SEAFOOD:
 • Địa chỉ: 46 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang.
 • Phone: 0583.522.664
 • Mở cửa: 08:00 – 22:30.
6. NHÀ HÀNG COSTA SEAFOOD NHA TRANG:
 • Địa chỉ: 32 – 34 Trần Phú, Nha Trang.
 • Phone: 0583.737.777
 • Mở cửa: 06:30 – 22:00.
7. CÁC QUÁN HẢI SẢN THÁP BÀ NHA TRANG:
 • Địa chỉ: Các quán nằm dọc đường Tháp Bà, Nha Trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *